ความคืบหน้าของโครงการ  - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

ความคืบหน้าของโครงการ 

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยุ่งพอสมควร ทั้งเรื่องที่ดินที่จัดเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างและการยืนยันสำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเป็นที่แน่นอนแล้ว แผนผังการวางอาคารสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  รูปแบบอาคารและผังต่างๆ และได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะทำงานผู้มีคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการยืนยันรูปแบบก่อนผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ณ ขณะนี้การออกแบบทั้งหมดได้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย !