นานาชาติแคมบริดจ์

ตามทันข่าวสาร...

นานาชาติแคมบริดจ์    

เรามีแผนที่จะขึ้นทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบกับศูนย์ทดสอบสากลจากนานาชาติแคมบริดจ์ให้แล้วเสร็จภายในปีแรก นั่นหมายความว่าหลักสูตรการเรียนการสอนและการออกแบบโรงเรียนมีที่ปรึกษาจากแคมบริดจ์คอยให้คำแนะนำ การทดสอบแบบสากลนานาชาติแคมบริดจ์ »