แผนที่โรงเรียน

ตามทันข่าวสาร...

แผนที่ตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการเดินทางเพียงขับรถจากอ่าวนางภายใน 15 นาที และจากตัวเมืองกระบี่เพียงแค่ 20 นาที ด้วยเนื้อที่ 6 ไร่ห่างจากถนนสายหลักเพียงร้อยกว่าเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและมีความปลอดภัย   

รายละเอียดแผนที่ของรา»