ตามทันข่าวสาร...

เริ่มแล้ว!

เริ่มแล้ว !!! วันนี้กลุ่มวิศวกรก่อสร้างได้เข้ามาเพื่อเริ่มสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่