อาจารย์รีเบคคา - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

อาจารย์รีเบคคา

เรารู้สึกยินดีที่จะประกาศว่า เราได้เริ่มทำการคัดเลือกสรรหาพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานในโรงเรียน พนักงานคนแรกของเราคือ รีเบคคา โวน เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมด้วย ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจากสหราชอาณาจักรฯ

ความเชี่ยวชาญหลักของรีเบคคา คือการวางแผนหลักสูตรการศึกษาและสวัสดิการสำหรับนักเรียนจนเสร็จสิ้น เธอได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาภูมิศาสตร์ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้เธอสามารถสอนวิชาแบบรวมๆ ได้หลายแขนง ในระดับมัธยมศึกษา(GCSE) รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ริเบคคาจึงได้รับตำแหน่งในระดับผู้นำส่วนใหญ่ รวมถึงการเป็นหัวหน้าแผนก เธอจึงเป็นเหมือนตัวช่วยหลักในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และความก้าวหน้า
รีเบคคาได้เริ่มทำการเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาแล้ว และจะอยู่กับเราในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้