รูปถ่ายแบบชุดนักเรียน - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

รูปถ่ายแบบชุดนักเรียน

เราได้ใช้เวลาสองวันถ่ายแบบสนุกๆ รอบเมืองกระบี่เพื่อนำเสนอตัวอย่างชุดนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชุดนักเรียนของเราถูกออกแบบโดยนักเรียนเพื่อนักเรียนใส่เอง

สำหรับรูปจากการถ่ายแบบเพิ่มเติม ชมดูได้ที่ Facebook ที่นี่