ตามทันข่าวสาร...

เริ่มก่อสร้าง

การก่อสร้างเริ่มขึ้นแล้ว! นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ สมาชิกทีมงานโรงเรียนนานาชาติกระบี่

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่