ใบอนุญาตก่อสร้างได้รับการอนุมัติแล้ว - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

ใบอนุญาตก่อสร้างได้รับการอนุมัติแล้ว

ใบอนุญาตก่อสร้างได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงานก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการในการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างตัวอาคารในเฟสแรก