การก่อสร้างเดือนมิถุนายน - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

การก่อสร้างเดือนมิถุนายน


สำหรับอัพเดทล่าสุด สามารถดูที่ Facebook ได้<a href=”https://www.facebook.com/krabiinternationalschool” target=”_blank”>ที่นี่</a>.