ตามทันข่าวสาร...

คำถามสำคัญ… กางเกงชุดพละสีอะไรดี

kis0

ผลการโหวต:
(1) เสื้อสีแดง, กางเกงสีดำ (57%, 27 โหวต)
(3) เสื้อสีแดง, กางเกงสีขาว (38%, 18 โหวต)
(2) เสื้อสีแดง, กางเกงสีแดง (4%, 2 โหวต)

จำนวนโหวตทั้งหมด: 47