ตามทันข่าวสาร...

วันไหว้ครู

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีไทยที่ให้โอกาสนักเรียนแสดงความเคารพและความรู้คุณ และยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูอีก