เคมบริดจ์เยี่ยมโรงเรียน - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

เคมบริดจ์เยี่ยมโรงเรียน

การเยี่ยมชมการอนุมัติของวันนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แผนการของเราที่จะเป็นโรงเรียนเคมบริดจ์ก่อนสิ้นปีกำลังเป็นจริง ขอขอบคุณพนักงานและผู้ปกครองที่ได้ช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้