หน้าผาจำลองสำหรับเด็กประถม - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

หน้าผาจำลองสำหรับเด็กประถม

หน้าผาจำลองและชิงช้าสำหรับเด็กประถมที่ก่อสร้างในบริเวณสนามเด็กเล่นเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มเติมผ้ากันแดดเป็นหลังคาและทาสีบริเวณด้านข้างหน้าผาจำลองพร้อมกับทาครื่องหมายต่างๆ ให้เป็นเกม เด็กๆชอบสนามเด็กเล่นใหม่มากเลย!