การแสดงรื่นเริง - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

การแสดงรื่นเริง

วันนี้ผู้ปกครองได้รับชมละครเวที Hansel and Gretel ของนักเรียน แล้วเล่นเกมสนุกๆต่างๆ ทุกคนมีความสุขอย่างยิ่ง ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และครู อาจารย์ ทางโรงเรียนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงพักเทศกาลและปีใหม่