สัปดาห์วิทยศาสตร์ - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

สัปดาห์วิทยศาสตร์

สัปดาห์นี้ นักเรียนได้ทำการทดลองกับชุดไฟฟ้า พวกเราทำให้หลอดไฟสว่างขึ้น ใช้สวิตช์ปิดเปิดไฟ แล้วยังทำให้พัดหมุนอีกด้วย! ต่อจากนั้นพวกเราได้ทำการทดลองข้างนอกห้องเรียน โดยลองทดสอบดูว่าสิ่งของต่างๆ ลอยหรือจม