ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์

โครงการฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ใหม่พร้อมกับมะเขือเทศชุดแรกของเรา จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในไม่ช้า และยังมีข้าวโพด ผักอื่นๆ ที่กำลังเจริญเติมโตในสวนผักด้านนอกโครงการที่กำลังเจริญเติบโตพร้อมจะให้ผลผลิตในไม่ช้านี้