การก่อสร้าง - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

การก่อสร้าง

อัพเดตการก่อสร้าง: การปรับสภาพดินสำหรับอาคารเรียนมัธยมกำลังดำเนินอย่างรวดเร็ว รอรับชมอัพเดตการก่อสร้างได้ในเร็วๆนี้ค่ะ