ข้อแนะนำสำหรับภาคเรียนนี้ - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

ข้อแนะนำสำหรับภาคเรียนนี้

ข้อแนะนำที่ 1: หากคนแปลกหน้าเรียกชื่อลูกคุณ ลูกคุณอาจมองคนๆ นั้นเป็นคนรู้จักได้ ดังนั้นคุณไม่สมควรเอาชื่อเด็กไปปักไว้ที่ประเป๋า หรือส่วนอื่นของเสื้อผ้าที่มองเห็นได้ชัด

Back to School Tips

ข้อแนะนำที่ 2: การซื้อกระเป๋าเป้สำหรับไปโรงเรียนนั้นอาจดูง่าย แต่การซื้อกระเป๋าที่ไม่เหมาะสมนั้นสามารถทำให้ลูกคุณเจ็บหลังได้! ข้อแนะนำสำหรับการป้องกันไม่ให้เด็กเจ็บหลังมีอยู่ดังนี้:
1) เลือกซื้อประเป๋าที่มีทั้งสายสะพายกว้างๆ หนาๆ และสายรัดหน้าอก

2) เลือกของใส่อย่างดี กระเป๋าไม่สมควรหนักเกิน 10% ของน้ำหนักตัวเด็กเอง

3) นำหนังสือที่หนักที่สุดไปเก็บไว้ด้านหลังของกระเป๋า ซึ่งใกล้เคียงกับกระดูกสันหลังเด็กมากที่สุด

Back to School Tips