โรงเรียนภาคฤดูร้อน - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

โรงเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียนภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนนานาชาติกระบี่มีอยู่ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม                                                                                                                                                                                            ทางเรามีกิจกรรมและทริปต่างๆ สำหรับนักเรียนที่อนากมาร่วมสนุกด้วยกัน เรายังสามารถรับเด็กๆ ที่ไม่ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ แต่ยังอยากร่วมสนุกกันที่โรงเรียนภาคฤดูร้อนด้วย

กิจกรรมที่เราจะมีนั้น รวมไปถึงการเต้น K-pop • ทำขนมไทย • ศิลปะหลากหลาย • เกมส์ต่างๆ และทริปไปสวนน้ำ Splash Jungle Water Park ที่จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภาคฤดูร้อนน่าสนุกจัง!

Gallery:

For more info กับค่ายซัมเมอร์ or visit our Facebook page.