กลับสู่การเรียนการสอน - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

กลับสู่การเรียนการสอน

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียน

วันแรกของภาคเรียนนี้ ยินดีต้อนรับสำหรับครูและนักเรียนใหม่

โรงเรียนสีเขียว

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่จะเป็นโรงเรียนสีเขียวในปี 2017

วันไหว้ครู

นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารณ์แต่ละคน