อัพเดตการก่อสร้าง - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

อัพเดตการก่อสร้าง

อาคารวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 อาคารจะประกอบไปด้วยห้องเรียนขนาด 48 ตร.ม. ห้องสมุดหนึ่งห้อง และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ 84 ตร.ม. ภายในห้องทดลองจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสูงสุดของเคมบริดจ์ ‘A’ level อย่างครบค่ะ