ตามทันข่าวสาร...

อัพเดตการก่อสร้าง

เนื่องจากการสอบทั้งหมดได้เสร็จสิ้นแล้ว การก่อสร้างก็ได้ดำเนินการต่ออย่างเต็มที่ค่ะ