เปิดเทอมวันแรก - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

เปิดเทอมวันแรก

ต้อนรับนักเรียนทุกคน หลังจากปิดเทอมใหญ่ ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า ขณะนี้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาของเราได้มีอาคารเรียนและห้องเรียนใหม่ รวมไปถึงห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ล้ำทันสมัย ซึ่งเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาก็สามารถเรียนรู้ในห้องทดลองวิทยาศาตร์ได้ด้วย