Wai Kru Day Students showing respect to their teachers

ตามทันข่าวสาร...

วันไหว้ครู

ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักในการเตรียมพานดอกไม้เพื่อแสดงความเคารพต่อคุณครูของทุกคน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครูไทยและนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมไทยที่น่าชื่นชม ♥️

#WaiKru #PhanFlowers #พิธีไหวครู #KrabiSchool