ห้องเรียนวิทยาศาตร์ใหม่ the Best in Krabi - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

ห้องเรียนวิทยาศาตร์ใหม่

นับเป็นช่วงเวลาที่ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมของเราได้เข้าใช้ห้องวิทยาศาสต์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นครั้งแรก พร้อมที่จะให้นักเรียนได้เข้ามาทำการทดลองเรียนรู้มากมายในปีนี้ 

The Science lab is fully equipped to Cambridge A-Level standards.

Don’t forget to keep up to date by following our Facebook page.