Thai Dance Lessons - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

Thai Dance Lessons

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นักเรียนในคลับรำไทยกำลังฝึกสมาธิและสนุกไปกับการฝึกซ้อม ซึ่งเป็นดอกบัวที่ครูและนักเรียนได้ช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการแสดง ระบำดอกบัว

#thaidance #krabischool #greenschool #internationalschoolinthailand #โรงเรียนสีเขียว