Yr 10 & 11 Field Trip Chiang Mai - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

Yr 10 & 11 Field Trip Chiang Mai

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนชั้น เยียร์ 10 และ เยียร์ 11 ได้มีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่นักเรียนได้เรียนรู้เพลงพื้นบ้าน ทำถุงผ้า ทอผ้า เข้าเยี่ยมชมวัดศรีมุงเมืองในชุมชนที่ทุกคนนับถือ และสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เช้าวันรุ่งขึ้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตการหุงหาและประกอบอาหารเช้าด้วยตนเอง จากนั้นได้มุ่งหน้าสู่สวนน้ำแกรนด์แคนย่อนที่มีเครื่องเล่นมากมายทำให้นักเรียนวัยรุ่นของเรามีความสุขสนุกตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่สวนน้ำ จบวันด้วยการเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินท่าแพร เยี่ยมชมวัดพระสิงห์ในวันรุ่งขึ้น นักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนนานาชาติกระบี่ขอขอบพระคุณคณะทีมงานของ @CBTThailueLuangnue, @grandcanyonwaterpark @phrasingretro ที่ดูแลกันเป็นอย่างดีและทำให้ทริปนี้ของพวกเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ #chiangmai #grandcanyonwaterpark #schooltrip #krabischool #internationalschool