ยินดีต้อนรับ ในวันเปิดเรียนวันแรกค่ะทุกคน - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

ยินดีต้อนรับ ในวันเปิดเรียนวันแรกค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับ ในวันเปิดเรียนวันแรกค่ะทุกคน

เมื่อเช้านี้เราได้เห็นใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและใจจดใจจ่อรอที่จะได้พบครูประจำชั้นเพื่อเล่าเรื่องราวในช่วงวันหยุดของพวกเขาให้ครูได้ฟัง ในนามโรงเรียนนานาชาติกระบี่เราขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนดวยดีเรื่อยมาและขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ทุกท่านเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา