Fan family - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

Fan family

testimonial Fan family

Fan family

“ที่เราเลือกมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เพราะที่นี่มีทุกอย่างที่เราต้องการและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ห่างไกลสังคมเมืองที่มีความวุ่นวาย เสียงดัง โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการรับรองจากเคมบริดจ์ โดยครูผู้สอนมืออาชีพ บรรยากาศภายในโรงเรียนสร้างความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยพลังที่ต้องการเรียนรู้ ลูกชายของเรา แอนดี้ กำลังศึกษาอยู่ที่นี่และรักโรงเรียนนี้ แต่ผลตอบรับที่ได้กลับทำให้ฉันประหลาดใจ ทั้งทางด้านการเรียน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงระยะเวลาสั้นๆ ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวแอนดี้มาก”

ครอบครัว  Fan

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2017-02-18T12:53:23+07:00

ครอบครัว  Fan

testimonial Fan family
“ที่เราเลือกมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เพราะที่นี่มีทุกอย่างที่เราต้องการและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ห่างไกลสังคมเมืองที่มีความวุ่นวาย เสียงดัง โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการรับรองจากเคมบริดจ์ โดยครูผู้สอนมืออาชีพ บรรยากาศภายในโรงเรียนสร้างความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยพลังที่ต้องการเรียนรู้ ลูกชายของเรา แอนดี้ กำลังศึกษาอยู่ที่นี่และรักโรงเรียนนี้ แต่ผลตอบรับที่ได้กลับทำให้ฉันประหลาดใจ ทั้งทางด้านการเรียน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงระยะเวลาสั้นๆ ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวแอนดี้มาก”