ตามทันข่าวสาร...

Kitithornkul Family

Kitithornkul Family

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เป็นโรงเรียนสีเขียวที่น่าอยู่ ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งยังพัฒนาเด็กตามความสามารถของแต่ละคน ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กมีคุณธรรม รักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดคือลูกของเรามีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนทุกวัน ครอบครัวกิตติธรกุล

ครอบครัว Kitithornkul

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2021-01-27T15:45:18+07:00

ครอบครัว Kitithornkul

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เป็นโรงเรียนสีเขียวที่น่าอยู่ ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งยังพัฒนาเด็กตามความสามารถของแต่ละคน ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กมีคุณธรรม รักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดคือลูกของเรามีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนทุกวัน ครอบครัวกิตติธรกุล