ตามทันข่าวสาร...

Lakkham Family

Lakkham Family

“ตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติกระบี่ เนื่องจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย และเมื่อลูกย้ายมาเรียนที่นี่ สัมผัสได้ว่าลูกมีความสุขและกระตือรือร้นในการไปโรงเรียนทุกวัน มีคุณครูที่เอาใจใส่และเพื่อนที่ดี ชีวิตในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ อื่นใดมากกว่าความรู้ที่ได้รับคือประสบการณ์ที่ดี และความสุขของชีวิตในวัยเรียน นอกจากนั้นที่เห็นได้ชัดเจนคือลูกมีพัฒนาการด้านภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดีขึ้น อีกทั้งโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับลูกๆ ซึ่งโรงเรียนมีความตั้งใจและจัดกิจกรรมได้ดีมากๆ” ครอบครัวหลักคำ

ครอบครัว Lakkham

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2021-01-27T15:49:19+07:00

ครอบครัว Lakkham

“ตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติกระบี่ เนื่องจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย และเมื่อลูกย้ายมาเรียนที่นี่ สัมผัสได้ว่าลูกมีความสุขและกระตือรือร้นในการไปโรงเรียนทุกวัน มีคุณครูที่เอาใจใส่และเพื่อนที่ดี ชีวิตในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ อื่นใดมากกว่าความรู้ที่ได้รับคือประสบการณ์ที่ดี และความสุขของชีวิตในวัยเรียน นอกจากนั้นที่เห็นได้ชัดเจนคือลูกมีพัฒนาการด้านภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดีขึ้น อีกทั้งโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับลูกๆ ซึ่งโรงเรียนมีความตั้งใจและจัดกิจกรรมได้ดีมากๆ” ครอบครัวหลักคำ