Littlewood family - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

Littlewood family

testimonial littlewoods

Littlewood family

“โรงเรียนนานาชาติกระบี่มอบการศึกษาทีดี ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นโรงเรียนตั้งแต่เปิดมามีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา ลูกทั้งสองคนของเรามีการพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ การประพฤติตน และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ขอบคุณ KIS”

ครอบครัว Littlewood

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2016-07-10T11:00:02+07:00

ครอบครัว Littlewood

testimonial littlewoods
“โรงเรียนนานาชาติกระบี่มอบการศึกษาทีดี ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นโรงเรียนตั้งแต่เปิดมามีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา ลูกทั้งสองคนของเรามีการพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ การประพฤติตน และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ขอบคุณ KIS”