ตามทันข่าวสาร...

Macnee family

“เหตุผลที่เราเลือกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่เพราะต้องการให้ลูกสาวเชื้อสายอังกฤษของเราเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่จังหวัดกระบี่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กหากเทียบกับภูเก็ต เราเลือกโรงเรียนนานาชาติกระบี่ ก็เพราะว่าทางโรงเรียนมีครูผู้สอนจากอังกฤษที่มีคุณวุฒิและจบทางด้านการศึกษามาโดยตรง นอกจากนี้ที่เราเลือกโรงเรียนนี้เพราะในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่มาก สามารถขัดเกลาดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง”

Macnee family

5.0
2016-08-11T11:30:33+00:00

Macnee family

testimonial Macnee