ตามทันข่าวสาร...

Minwang family

Minwang family

เราไม่สามารถที่จะหาคำบรรยายเกี่ยวกับข้อดีของโรงเรียนนานาชาติกระบี่ได้หมดเลย ลูกชายของเราอยากมาโรงเรียนนี้ทุกวัน และทุกๆ วันที่เค้ากลับถึงบ้านก็จะเล่าให้ฟังว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อะไรมาบ้าง ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี ทีมครูและบุคคลากรทุกคนที่มีความเป็นมืออาชีพ การเป็นโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกำไรทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการเป็นมิตรกับระบบนิเวศ

ครอบครัว Minwang

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2018-10-09T15:48:54+07:00

ครอบครัว Minwang

เราไม่สามารถที่จะหาคำบรรยายเกี่ยวกับข้อดีของโรงเรียนนานาชาติกระบี่ได้หมดเลย ลูกชายของเราอยากมาโรงเรียนนี้ทุกวัน และทุกๆ วันที่เค้ากลับถึงบ้านก็จะเล่าให้ฟังว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ