Nukong's Family - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

Nukong’s Family

Parent Review picture

Nukong’s Family

เราใช้เวลาตัดสินใจไม่นานที่จะย้ายเมืองเพียงเพื่อจะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี หากคุณรู้ว่าการเริ่มต้นในวัยเด็กที่ดีและถูกต้องนั้นสำคัญขนาดไหน กับการสร้างระเบียบ ทัศนคติ ความรู้ ตอนนี้ลูกของเรามีความสุขมาก และแน่นอนว่าผลลัพธ์ของทุกสิ่งไม่ได้เกิดในทันที

ครอบครัวหนูคง

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
2020-01-27T12:40:59+07:00

ครอบครัวหนูคง

Parent Review picture
เราใช้เวลาตัดสินใจไม่นานที่จะย้ายเมืองเพียงเพื่อจะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี หากคุณรู้ว่าการเริ่มต้นในวัยเด็กที่ดีและถูกต้องนั้นสำคัญขนาดไหน กับการสร้างระเบียบ ทัศนคติ ความรู้ ตอนนี้ลูกของเรามีความสุขมาก และแน่นอนว่าผลลัพธ์ของทุกสิ่งไม่ได้เกิดในทันที