ตามทันข่าวสาร...

Salinas family

Testimonials

Salinas family

ก่อนที่เราจะย้ายมาที่ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ในปี 2017 ลูกๆ ของเราได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความชัดเจนในหลักสูตรและมุ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลักซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เรากลับรู้สึกว่าการทุ่มเทให้กับการเรียนตลอดเวลาเป็นการปิดกั้นประสบการณ์อื่นที่น่าจดจำในวัยเด็กของลูกสาวของเรา เราได้ไปศึกษาและประเมินโรงเรียนหลายๆ แห่ง และพบว่าที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่มีความแตกต่างที่สำคัญจากที่อื่นคือ 1. จำนวนนักเรียนในห้องไม่มาก – ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง 2. ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม – เด็กๆ มีไหวพริบในการปรับตัวหลอมรวมกันระหว่าง IQ และ EQ สามารถอยู่ร่วมกันทั้งที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมจากหลายเชื้อชาติทั่วโลก ปลูกฝังจิตสำนึกและความเคารพต่อวัฒนธรรมและภูมิหลังทั้งหมด โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นตัวเชื่อม 3. ประสบการณ์ชีวิต – ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาที่สวยงาม นักเรียนได้รับการสอนให้ปลูกผัก และการรีไซเคิลนำสิ่งที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก 4. วิสัยทัศน์ที่ชัดเชน – ไม่ย่ำอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องอาคารเรียนที่เปิดใหม่ฝั่งมัธยมศึกษา ซึ่งตอนนี้ลูกสาวของเรากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำในวัยเด็ก ครอบครัวของเรามุ่งหวังที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กันกับโรงเรียน

ครอบครัว Salinas

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2018-10-10T11:49:25+07:00

ครอบครัว Salinas

Testimonials
ก่อนที่เราจะย้ายมาที่ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ในปี 2017 ลูกๆ ของเราได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความชัดเจนในหลักสูตรและมุ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลักซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดี