ตามทันข่าวสาร...

Singhakowin Family

Singhakowin Family

เรารู้สึกได้ว่าที่โรงเรียนนี้มีความสุขเกิดขึ้นอยู่จริงทั่วโรงเรียน เด็กๆ มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรม เห็นความใส่ใจและการทุ่มเทของคุณครูที่ดูแลลนักเรียนเกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้เรายังชอบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่างในแต่ละวันที่จัดให้เด็กๆ ทุกคน หากคุณต้องการให้ลูกๆ ของคุณได้รับการการศึกษาและสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ที่แท้จริง มีความหมายและเติมเต็มประสบการณ์ในการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ขอขอบคุณทีม KIS ทุกท่านสำหรับการทุ่มในการทำงานและการต้อนรับที่อบอุ่น เรามีความสุขมากที่ลูกชายของเราได้เข้ามาเรียนที่นี่และมั่นใจว่าเขาจะเติบโตและมีอนาคตที่สดใสที่โรงเรียนนานากระบี่

ครอบครัว  Singhakowin

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2021-01-27T15:52:16+07:00

ครอบครัว  Singhakowin

เรารู้สึกได้ว่าที่โรงเรียนนี้มีความสุขเกิดขึ้นอยู่จริงทั่วโรงเรียน เด็กๆ มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรม เห็นความใส่ใจและการทุ่มเทของคุณครูที่ดูแลลนักเรียนเกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้เรายังชอบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่างในแต่ละวันที่จัดให้เด็กๆ ทุกคน หากคุณต้องการให้ลูกๆ ของคุณได้รับการการศึกษาและสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ที่แท้จริง มีความหมายและเติมเต็มประสบการณ์ในการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ขอขอบคุณทีม KIS ทุกท่านสำหรับการทุ่มในการทำงานและการต้อนรับที่อบอุ่น เรามีความสุขมากที่ลูกชายของเราได้เข้ามาเรียนที่นี่และมั่นใจว่าเขาจะเติบโตและมีอนาคตที่สดใสที่โรงเรียนนานากระบี่