Stenzl family - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

Stenzl family

Testimonials

Stenzl family

หลังจากที่ลูกชายทั้ง 3 คนของเรา ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ก็ปรับตัวได้ภายในวันแรกของการมาโรงเรียนในทันที เราเชื่อว่าที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน เพราะเราสามารถเห็นการตอบรับจากลูกๆ ของเรา ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและบรรยากาศที่เป็นกันเองพร้อมด้วยอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนช่วยให้เด็กๆ สนุกสนาน มีแรงจูงใจและในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เราเห็นได้ถึงความคืบหน้าในพัฒนาการการเจริญเติบโต แรงบันดาลใจ จิตวิญญานผนวกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา เราไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจเลือก โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ครอบครัว Stenzl

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2018-10-09T15:42:30+07:00

ครอบครัว Stenzl

Testimonials
หลังจากที่ลูกชายทั้ง 3 คนของเรา ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ก็ปรับตัวได้ภายในวันแรกของการมาโรงเรียนในทันที เราเชื่อว่าที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน