การเลือกโรงเรียนอนุบาล - Krabi International School

การเลือกโรงเรียนอนุบาล

การตัดสินใจของผู้ปกครองหลายๆ คนที่จะนำบุตร-หลาน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลในตอนแรกนั้นเป็นเรื่องยากที่จะเลือกโรงเรียน เราต้องคำนึงถึงหลายๆ อย่างรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าเหมาะสมกับบุตรหลานของท่านหรือไม่ เพราะถ้าเลือกโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมกับบุตรหลานอาจจะส่งผลเสียกับเด็กในอนาคตได้

ถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะมองหาโรงเรียนอนุบาลที่สามารถตอบคำถามของผู้ปกครองได้ทำให้การเลือกโรงเรียนง่ายขึ้น นอกจากนี้เรามีรายชื่อโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่อ่าวนางให้กับผู้ปกครองด้วย here

คำถามที่ต้องพิจารณา:

 • 1

  เปรียบเทียบสถานที่และเวลาในการเดินทางไปที่บ้านของคุณ.

  ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงว่าจะต้องเดินทางไปรับ-ส่งบุตรหลาน ถึงวันละ 2 รอบถ้าโรงเรียนอยู่ไกลหรือไม่สะดวก คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าจะได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือไม่

 • 2

  ต้องเยี่ยมชมโรงเรียนในช่วงเวลาเปิดเรียน.

  โรงเรียนส่วนใหญ่จะนำเสนอในส่วนนี้เพราะมันเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะเห็นว่ามีการเรียนการสอนอย่างไร ผู้ปกครองสามารถซักถามรายละเอียดได้ ณ ตอนนั้น โรงเรียนใดที่ไม่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของโรงเรียนเราควรที่จะหลีกเลี่ยง.

 • 3

  การศึกษาของเด็กและครูผู้สอนต้องมีส่วนร่ามในการเรียน.

  โรงเรียนอนุบาลที่ดีจะมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและเด็กจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนและทำกิจกรรม.

 • 4

  ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล.

  ให้ผู้ปกครองควรสังเกตุ ผลงานของนักเรียนที่ผนังห้องเรียน ผลงานของนักเรียนควรปรากฎเด่นชัดให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลาน.

 • 5

  สิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ทุกวัน.

  การเรียนรู้ที่ตัวอักษรและตัวเลขกับการอ่านควรจะรวมอยู่ในกิจวัตรประจำวัน.

 • 6

  นโยบายของโรงเรียนในการช่วยเหลือให้เด็กที่จะเรียนรู้ไปข้างหน้าและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้.

  เด็กจะเรียนรู้ที่ต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม.

 • 7

  การพูดคุยกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่.

  ถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่นั้นเกี่ยวกับโรงเรียนและครูผู้สอน.

 • 8

  ตรวจสอบว่าหลังเลิกเรียนทางโรงเรียน มีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนหลังเลิกเรียน.

  มองหาโรงเรียนที่มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่ามกับนักวิชาการหลังเลิกเรียน จะดีกว่าที่เราจะให้บุตรหลานไปอยู่กับพี่เลี้ยงโดยลำพัง.


โรงเรียนอนุบาลในท้องถิ่น:

Daisy Chains Krabi

Daisy Chains Krabi

257/17, Moo 2, Ao Nang, Muang Krabi, 81000
Tel: 090 067 1701 | Website: Click here

Daisy Chains encourages stimulated learning in a safe, fun-filled and caring environment where, individuality is cherished. it has an enclosed outside play area; it is equipped with a climbing frame, swings, slide and small ride-on toys and other outside play equipment. We also have the use of a swimming-pool.

daisychainskrabi1daisychainskrabi2

International Kids Sunflower

International Kids Sunflower

24 Moo 2, Tambon Ao Nang, Ampur Mueang, Krabi 81000
Tel: 090 1650425 | Website: Click here

International Kids Sunflower is a bilingual kindergarten with a strong focus on English as well as Thai. We offer a wide range of learning experiences to promote a well rounded education. We recognize the children need for speaking English as well as Thai, preparing for a mainstream school in other countries as well as Thailand.

Sunflower2Sunflower1

Krabi Nursery Bilingual

Krabi Nursery Bilingual

24 Moo 2, Tambon Ao Nang, Ampur Mueang, Krabi 81000
Tel: +66 (0) 7581 0398 | Map: location | Website: Click here

Located in the centre of Krabi town, they will care for the health and development of children every week, the team of British and European specialist teachers who graduated directly in teaching children, the teacher assistant in the care and raising children.

krabinursery2krabinursery1