เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงาน - Krabi International School

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงาน

ในฐานะคณะครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา ที่ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในใจกลางธรรมชาติที่สวยงาม ที่นี่เราไม่เพียงแต่เป็นผู้นำและสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่เรายังเป็นชุมชนที่มุ่งความเป็นเลิศ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความอุตสาหะ ซึ่งเป็นแก่นของปรัชญาของเราในการค้นหาความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เรากำลังค้นหาบุคคลที่มีความมุ่งมั่น มีความคิดที่เฉียบคม มีความทะเยอทะยาน มาร่วมงานกับเรา เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา คุณจะเป็นส่วนสำคัญขององค์กรที่มีศักยภาพ

เพื่อความเข้าใจร่วมกันในการรับสมัครงาน ขอความกรุณาให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทำการยื่นใบสมัครในแต่ละตำแหน่งงาน คุณจะพบว่าคุณสมบัติผู้สมัคร โครงสร้างเงินเดือน จะมีความเชื่อมโยงกัน หากคุณมีความสามารถตรงตามคุณสมบัติทั้งหมดที่แจ้งไว้ คุณจะได้รับการพิจารณาเงินเดือนอยู่ช่วงกลางของเงินเดือนที่ระบุไว้ หรือหากคุณมีความสามารถมากกว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่ระบุ คุณจะได้รับการพิจารณาเงินเดือนสูงสุดในช่วงเงินเดือนของตำแหน่งนั้น ๆ ตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบแทนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในทีมของเรา

กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เพื่ออธิบายถึงความสามารถและประสบการณ์ของคุณว่าตรงกับที่เรากล่าวถึงไว้ข้างต้นหรือไม่ คำตอบในส่วนนี้ขอให้เน้นเป็นคำตอบที่กระชับ ระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่คุณสมัคร คำตอบนี้จะมีส่วนในการพิจารณาใบสมัครของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

ตำแหน่งงานว่าง (อัปเดตเมื่อเดือนตุลาคม 2566)

#ตำแหน่งเริ่มงานแผนกหมายเหตุ
1ผู้ประสานงานส่วนหน้า ทันทีSchoolMore details
เรากำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องครัว ร้านคาเฟ่ เพื่อให้บริการผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานมากกว่า 150 คนต่อวัน รวมถึงมีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายอาหารต่าง ๆ พร้อมรายงานหัวหน้างานโดยตรง

หากคุณเป็นผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในร้านคาเฟ่ มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี มีระเบียบในการบริหารจัดการงาน และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สมัครได้เลย

ประโยชน์:

 • • เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปี ทำงานที่จังหวัดกระบี่ ต่ออายุสัญญาเพิ่มขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • วันลาสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ไม่หักเงิน
 • • มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • • ประกันสังคม
 • • อาหารกลางวันและยูนิฟอร์มฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ:

 • • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี
 • • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
 • • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงาน
 • • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Windows 11 เพื่อการทำงาน
 • • มีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมบัญชีและสต็อก

ใช้

2ธุรการทันทีSchoolMore details
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ที่มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์:

 • • เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปีในการทำงานที่จังหวัดกระบี่ ต่ออายุสัญญาได้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • มีวันลาสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ไม่หักเงิน
 • • สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • • ประกันสังคม
 • • อาหารกลางวันและยูนิฟอร์มฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ::

 • • สัญชาติไทย
 • • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ปี
 • • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงาน
 • • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Windows 11 เพื่อการทำงาน

ใช้

3หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ทันทีSchoolMore details
รับสมัครหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงผู้มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุง เพื่อนำทีมแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีหน้าที่บริหารจัดการทีมช่าง รักษามาตรฐานความปลอดภัย ดูแลการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่างได้อย่างมีระเบียบเหมาะสม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าช่างจะมีหน้าที่รับผิดชอบช่างผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารกับแผนกอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถเป็นผู้นำทีม ควบคุมการทำงานบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่มีความมุ่งมั่นของเราได้

ประโยชน์:

 • • เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปี ทำงานที่จังหวัดกระบี่ ต่ออายุสัญญาเพิ่มขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • วันลาสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ไม่หักเงิน
 • • มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • • ประกันสังคม
 • • อาหารกลางวันและยูนิฟอร์มฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ::

 • • เจ้าของภาษาไทย
 • • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับขั้นสูง
 • • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องวิศวกรรท
 • • ประสบการณ์ในตำแหน่งระดับหัวหน้ามากกว่า 2 ปี
 • • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในบริบทการทำงาน
 • • ความสามารถในการใช้ Windows 11 ในบริบทการทำงา
 • • ประสบการณ์ในการใช้ระบบติดตามการบำรุงรักษา

ใช้

4ผู้ประสานงานคาเฟ่ ทันทีSchoolMore details
เรากำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องครัว ร้านคาเฟ่ เพื่อให้บริการผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานมากกว่า 150 คนต่อวัน รวมถึงมีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานใต้บังคับบัญชา เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายอาหารต่าง ๆ พร้อมรายงานหัวหน้างานโดยตรง

หากคุณเป็นผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในร้านคาเฟ่ มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี มีระเบียบในการบริหารจัดการงาน และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สมัครได้เลย

ประโยชน์:

 • • เงินเดือนแข่งขันระหว่าง 20,000 ถึง 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแบะประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปีในการทำงานที่จังหวัดกระบี่ สามารถต่ออายุได้ขึ้นอยู่กับผลงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • มีสิทธิลาประจำปีสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ที่จ่ายค่าตอบแทน
 • • เบี้ยประจำเดือนสำหรับที่พัก
 • • บริการประกันสังคม
 • อาหารและเครื่องแบบฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ:

 • • เจ้าของภาษาไทยทั้งในการพูดและเขียน
 • • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับขั้นสูง
 • • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่คล้ายกันมากกว่า 2 ปี
 • • ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในบริบทการทำงาน
 • • ความเชี่ยวชาญในการใช้ Windows 11 ในบริบทการทำงาน
 • • มีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์และระบบควบคุมบัญชีและสต็อก

ใช้

5 พนักงานขาย ทันทีSchoolMore details
เรากำลังมองหาพนักงานขายที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเข้าร่วมทีมของเรา ผู้ที่สมัครตำแหน่งนี้ ต้องมีทัศนคติเปิดกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะพนักงานขาย หน้าที่ความรับผิดขอบของคุณจะรวมไปถึงการช่วยเหลือให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ฉนั้นพนักงานขายจึงมีบทบาทความสำคัญโดยตรงกับลูกค้า

หากคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้า และพร้อมที่จะร่วมสร้างความสำเร็จทางด้านการขายไปกันกับเรา ยื่นใบสมัครเข้ามาได้เลย

ประโยชน์:

 • • เงินเดือน 17,000 – 22,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปีในการทำงานที่จังหวัดกระบี่ สามารถต่ออายุได้ขึ้นอยู่กับผลงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • วันลาสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ไม่หักเงิน
 • • สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • • ประกันสังคม
 • • อาหารกลางวันและยูนิฟอร์มฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ:

 • • สัญชาติไทย
 • • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • มีประสบการณ์ด้านการขายมากกว่า 2 ปี
 • • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงาน
 • • มีความสามารถในการใช้ Windows 11 เพื่อการทำงาน
 • • มีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์และระบบควบคุมการขาย

ใช้

6 คนสวน ทันทีSchoolMore details
รับสมัครคนสวน เพื่อเข้ามาร่วมงานกับทีมของเรา หน้าที่ของคุณคือ ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและเรียบร้อยค่ะ

งานของคุณจะรวมถึงการทำสวน ดูแลต้นไม้ สนามหญ้ากลางแจ้ง และให้แน่ใจว่าพื้นที่กลางแจ้งของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีอยู่เสมอ และทุกคนสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความใส่ใจในรายละเอียดของงาน และมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะรับผิดชอบในงานนี้ สามารถสมัครเข้าได้ในทันที

ประโยชน์:

 • • เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • • มี โอที ค่าทำงานล่วงเวลา
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปีในการทำงานที่จังหวัดกระบี่ สามารถต่ออายุได้ขึ้นอยู่กับผลงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • วันลาสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ไม่หักเงิน
 • • มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • • ประกันสังคม
 • • อาหารกลางวันและยูนิฟอร์มฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ:

 • • มีสัญชาติไทย
 • • วุฒิการศึกษา ม.6
 • • มีประสบการณ์ในการดูแลสวน
 • • มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับงานดูแลสวน

ใช้

7 ครูสอนภาษาไทย August 2024SchoolMore details
เรากำลังมองหาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมทีมของเรา บทบาทนี้ต้องการทัศนคติที่เปิดเผยและเป็นมิตร ทักษะการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ หน้าที่ของคุณคือช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนโรงเรียน ให้แน่ใจว่าความต้องการของพวกเขาได้รับการตอบสนอง และสร้างการสื่อสารที่เปิดเผยและมีประสิทธิภาพ บทบาทของคุณจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสิ่งที่เป็นบวกในชุมชน

ผู้สมัครที่เหมาะสมควรมีทักษะการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมและพื้นที่ที่แข็งแกร่งในการให้บริการลูกค้า หากคุณสามารถนำทัศนคติที่เปิดเผยและทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมมาที่ทีมของเรา เราขอเชิญคุณสมัครและเป็นสมาชิกมีค่าในทีมบริการชุมชนของเรา

ประโยชน์:

 • • เงินเดือนระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • • สัญญาเริ่มต้น 2 ปีในการทำงานที่จังหวัดกระบี่ สามารถต่ออายุได้ขึ้นอยู่กับผลงาน
 • • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • • มีสิทธิลาประจำปีสูงสุดถึง 45 วันต่อปี ที่จ่ายค่าตอบแทน
 • • เบี้ยประจำเดือนสำหรับที่พัก
 • • บริการประกันสังคม
 • • อาหารและเครื่องแบบฟรี

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ:

 • • คนไทย
 • • ใบวิชาชีพครู
 • • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่คล้ายกันมากกว่า 3 ปี
 • • การรับรองแข็งแกร่งจากที่ทำงานเดิมและผลตรวจคดีอาชญากรรมบริสุทธิ์
 • • สอดคล้องกับค่านิยมและมารยาทของโรงเรียนของเรา
 • • มาตรฐานสูงในการสอนและการเรียนรู้

ใช้

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เพื่ออธิบายถึงความสามารถและประสบการณ์ของคุณว่าตรงกับที่เรากล่าวถึงไว้ข้างต้นหรือไม่ คำตอบในส่วนนี้ขอให้เน้นเป็นคำตอบที่กระชับ ระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่คุณสมัคร คำตอบนี้จะมีส่วนในการพิจารณาใบสมัครของคุณ
Line: Krabi School

  ข้อสำคัญ – โปรดใช้ช่องด้านล่างเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของตำแหน่งที่คุณสมัคร และได้อธิบายถึงเหตุผลที่เราควรพิจารณาใบสมัครของคุณ โปรดระบุเงินเดือนคาดหวังที่คิดว่าจะได้รับ พร้อมเหตุผล

  Upload resume (CV) and recent photo

  1) 2) Supported files: Doc, Docx, PDF, JPG, PNG

  Please tell us how you found our website?
  Great Place to Work

  Icon Money

  เงินเดือนดีตลอดทั้งปี
  Icon Calendar

  วันหยุดสูงสุดถึง 45 วันต่อปี และทำงานเพียง 5 วันต่อสัปดาห์
  Icon Staff

  มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพในองค์กรระดับสากล

  Privacy Policy:

  Your privacy is important to us. It is Krabi International School’s policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website. Accordingly, we have developed this privacy policy in order for you to understand how we collect, use, communicate, disclose and otherwise make use of personal information. We have outlined our privacy policy below. We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned. Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected. We will collect and use personal information solely for fulfilling those purposes specified by us and for other ancillary purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law. Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date. We will protect personal information by using reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. We will make readily available to customers’ information about our policies and practices relating to the management of personal information. We will only retain personal information for as long as necessary for the fulfilment of those purposes. We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained. Krabi International School may change this privacy policy from time to time at Krabi International School’s sole discretion.