เริ่มก่อสร้าง - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...