โครงการแนะนำเพื่อนของโรงเรียนนานาชาติกระบี่ - Krabi International School

โครงการแนะนำเพื่อน

แนะนำเพื่อน

 โครงการแนะนำเพื่อน แนะนำเพื่อน
กระบอกเสียงที่ดีที่สุด ที่จะบอกต่อถึงความประทับใจและประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราคงหนีไม่พ้นกระบอกเสียงที่มาจากผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนของเรานั่นเอง อย่างไรก็ตามโรงเรียนฯ มีความยินดีเสนอ ค่าแนะนำเพื่อนเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท นี้ให้กับทุกท่านที่แนะนำโรงเรียนนานาชาติกระบี่ให้แก่เพื่อนที่มีบุตรหลานซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียนและกำลังมองหาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
Referral program
Student
Rewards

 

 • โครงการแนะนำเพื่อนคืออะไร
  · เป็นโครงการที่มอบเงินค่าแนะนำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับบุคคลใดก็ตามที่แนะนำโรงเรียนให้กับเพื่อนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่  
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าแนะนำ 
  ผู้ที่แนะนำและมีชื่ออยู่ในใบสมัครเรียนของนักเรียนใหม่ซึ่งชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ผู้นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าแนะนำ
 • โครงการนี้มีการจำกัดจำนวนครั้งในการรับเงินค่าแนะนำหรือไม่  
  โครงการนี้จะไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับเงินค่าแนะนำ
 • ต้องทำอย่างไรในการแนะนำโรงเรียน 
  การแนะนำสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแนะนำ พูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติกระบี่ให้กับบุบุคคลอื่นๆ เชิญชวนให้มาลงทะเบียนเรียน
 • เพื่อให้ฉันได้รับเงินค่าแนะนำ ครอบครัวที่มาลงทะเบียนนักเรียนใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง  
  ในเอกสารใบสมัครเรียนของนักเรียนใหม่ ในช่อง “โครงการแนะนำเพื่อน” มีชื่อผู้แนะนำระบุอย่างชัดเจน
 • ฉันจะได้รับเงินรางวัลเมื่อไหร่
  ท่านจะได้รับเงินค่าแนะนำจำนวน 10,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากนักเรียนใหม่ได้ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

 

สนใจที่จะแนะนำเพื่อน…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเหตุ :
  1. การจ่ายเงินค่าแนะนำเป็นเงินสด มีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายหมายเงินได้ของประเทศไทย
  2. โรงเรียนจะมอบเงินค่าแนะนำให้แก่ผู้ที่มีชื่อในแบบฟอร์มการสมัครเรียนเท่านั้น
  3. สามารถลงชื่อผู้แนะนำได้เพียงหนึ่งชื่อในแบบฟอร์มใบสมัครเรียนหนึ่งฉบับเท่านั้น