มอบทุนการศึกษา

หลักสูตรเคมบริดจ์จากประเทศอังกฤษ
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสู่อนาคตที่ก้าวไกล

– ฟรีตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ Y1 – Y11
– จำนวน 1 ทุน
– สัญชาติไทย ชาย/หญิง
– อายุ 5 ขวบก่อน 1 กันยายน 2561

เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ