ทุนการศึกษา
เปิดโอกาส

สร้างอนาคตที่สดใส ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ มอบทุนการศึกษามากมาย ทั้งแบบทุนการศึกษาบางส่วนและทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสากล

Krabi School Steenbergen Scholarship Logo

ทุน Steenbergen

ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติกระบี่ ครอบครัว Steenbergen จากเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น สนามกีฬาหญ้าแท้, แผงโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน, ห้องทดลองทางวิทยาศาสต์ Mary-Ann Kaarsgaren และห้องสมุดเพื่อการศึกษา แต่ละโครงการมีความสำคัญในการพัฒนาทุกช่วงเวลาของโรงเรียน ดังนั้นทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน จึงเป็นหัวใจสำคัญในขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนนานาชาติกระบี่

โครงการมอบทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้เด็กไทยในชุมชน ได้รับการศึกษาในระดับสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง จำนวน 11 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 11 ( IGCSE ) โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เติบโตและพัฒนาเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีรากฐานมั่นคง นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ในขณะเดียวกันสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนที่พวกเขาเรียกว่า “บ้าน”

 

สิ่งที่นักเรียนทุนจะได้รับ:

 • ค่าเล่าเรียนฟรีเต็มจำนวนเป็นระยะเวลา 11 ปี (ในระดับ IGCSE)
 • ชุดนักเรียน 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุดต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองวงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ที่นักเรียนทุนจะได้รับ

 • โอกาสพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติใกล้บ้านโดยใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล
 • ได้ซึมซับไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลอย่างแท้จริง โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลจากทั่วทุกมุมโลก
 • ได้เรียนรู้หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร IGCSE และ A – Level ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • นักเรียนจะได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษโดยตรง

เงื่อนไขการสมัครขอทุน:

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

หมายเหตุ:

ทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาเต็มจำนวน มอบ 1 ทุน/ปีการศึกษา

ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ทุน Steenbergen โรงเรียนนานาชาติกระบี่
โครงการมอบทุน Steenbergen ได้มอบติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี

ทุนการศึกษาบางส่วน ประเภทเรียนดี

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ มอบทุนการศึกษาบางส่วนมูลค่า 50,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบ Checkpoint หรือ IGCSE ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ทุนมูลค่า 50,000 บาท

จำนวนเงินทุนมูลค่า 50,000 บาท มอบให้กับนักเรียนที่กำลังสมัครเรียนระดับชั้นปี 7 – 13

เงื่อนไขการสมัครขอทุน:
 • นักเรียนที่มีผลคะแนน ‘Outstanding’ ในการสอบ Cambridge Checkpoint อย่างน้อย 2 วิชา
 • สอบ IGCSE ได้เกรด B ห้าวิชาเป็นอย่างต่ำ

ห้องเรียน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประโยชน์ที่นักเรียนทุนจะได้รับ

 • นักเรียนมีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้เรียนรู้อยู่ในสังคมนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลจากทั่วทุกมุมโลก
 • นักเรียนจะได้เข้าร่วมกับสังคมโรงเรียน ที่นำไปสู่มิตรภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

หมายเหตุ:

ไม่จำกัดจำนวนทุนสำหรับทุนการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ห้องเรียน

สมัครได้ที่นี่

  ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือกรอกแบบฟอร์มด้านบน

  หมายเหตุ:

  1. โรงเรียนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566
  2. ทุนการศึกษาบางส่วนมูลค่า 50,000 บาท มอบให้เพียงครั้งเดียว เพื่อใช้ลดหย่อนค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น
  3. ทุนการศึกษาบางส่วนนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่เป็นส่วนลดพี่น้อง
  4. นักเรียนภายในโรงเรียนนานาชาติกระบี่ สามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้ โดยนำทุนที่ได้ไปลดหย่อนค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาถัดไป
  5. นักเรียนที่มาจากหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรเคมบริดจ์ สามารถทำการสอบกับสถาบันอื่นหรือโรงเรียนนานาชาติกระบี่ที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบของเคมบริดจ์ เพื่อนำประกาศนีย์บัตรมาประกอบการสมัครขอทุนได้
  6. นักเรียนที่มีความประสงค์สอบข้อสอบเพื่อต้องการนำคะแนนมาประกอบการขอทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบเอง
  7. นักเรียนที่สมัครทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวนต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือกเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้
  8. ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนการรับทุนเป็นปีการศึกษาอื่นๆ ได้