ทุนการศึกษา
เปิดโอกาส

สร้างอนาคตที่สดใส ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ มอบทุนการศึกษามากมาย ทั้งแบบทุนการศึกษาบางส่วนและทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสากล

Krabi School Steenbergen Scholarship Logo

ทุน Steenbergen

ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติกระบี่ ครอบครัว Steenbergen จากเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น สนามกีฬาหญ้าแท้, แผงโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน, ห้องทดลองทางวิทยาศาสต์ Mary-Ann Kaarsgaren และห้องสมุดเพื่อการศึกษา แต่ละโครงการมีความสำคัญในการพัฒนาทุกช่วงเวลาของโรงเรียน ดังนั้นทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน จึงเป็นหัวใจสำคัญในขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนนานาชาติกระบี่

โครงการมอบทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวน จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้เด็กไทยในชุมชน ได้รับการศึกษาในระดับสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง จำนวน 11 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 11 ( IGCSE ) โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เติบโตและพัฒนาเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีรากฐานมั่นคง นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ในขณะเดียวกันสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนที่พวกเขาเรียกว่า “บ้าน”

 

สิ่งที่นักเรียนทุนจะได้รับ:

 • ค่าเล่าเรียนฟรีเต็มจำนวนเป็นระยะเวลา 11 ปี (ในระดับ IGCSE)
 • ชุดนักเรียน 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุดต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองวงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ที่นักเรียนทุนจะได้รับ

 • โอกาสพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติใกล้บ้านโดยใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล
 • ได้ซึมซับไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลอย่างแท้จริง โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลจากทั่วทุกมุมโลก
 • ได้เรียนรู้หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร IGCSE และ A – Level ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • นักเรียนจะได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษโดยตรง

เงื่อนไขการสมัครขอทุน:

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

หมายเหตุ:

ทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาเต็มจำนวน มอบ 1 ทุน/ปีการศึกษา

ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ทุน Steenbergen โรงเรียนนานาชาติกระบี่
โครงการมอบทุน Steenbergen ได้มอบติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี
นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Ardy
นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Korn
นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Sky
นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Anda
นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Nasneen

ทุนการศึกษาบางส่วน ประเภทเรียนดี

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ มอบทุนการศึกษาบางส่วนมูลค่า 50,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบ Checkpoint หรือ IGCSE ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ทุนมูลค่า 50,000 บาท

จำนวนเงินทุนมูลค่า 50,000 บาท มอบให้กับนักเรียนที่กำลังสมัครเรียนระดับชั้นปี 7 – 13

เงื่อนไขการสมัครขอทุน:
 • สอบ Checkpoint ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5 สองวิชาเป็นอย่างต่ำ
 • สอบ IGCSE ได้เกรด B ห้าวิชาเป็นอย่างต่ำ

ห้องเรียน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประโยชน์ที่นักเรียนทุนจะได้รับ

 • นักเรียนมีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้เรียนรู้อยู่ในสังคมนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลจากทั่วทุกมุมโลก
 • นักเรียนจะได้เข้าร่วมกับสังคมโรงเรียน ที่นำไปสู่มิตรภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

หมายเหตุ:

ไม่จำกัดจำนวนทุนสำหรับทุนการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ห้องเรียน

สมัครได้ที่นี่

  ติดต่อเราได้ที่นี่ หรือกรอกแบบฟอร์มด้านบน

  หมายเหตุ:

  1. โรงเรียนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565
  2. ทุนการศึกษาบางส่วนมูลค่า 50,000 บาท มอบให้เพียงครั้งเดียว เพื่อใช้ลดหย่อนค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น
  3. ทุนการศึกษาบางส่วนนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่เป็นส่วนลดพี่น้อง
  4. นักเรียนภายในโรงเรียนนานาชาติกระบี่ สามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้ โดยนำทุนที่ได้ไปลดหย่อนค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาถัดไป
  5. นักเรียนที่มาจากหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรเคมบริดจ์ สามารถทำการสอบกับสถาบันอื่นหรือโรงเรียนนานาชาติกระบี่ที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบของเคมบริดจ์ เพื่อนำประกาศนีย์บัตรมาประกอบการสมัครขอทุนได้
  6. นักเรียนที่มีความประสงค์สอบข้อสอบเพื่อต้องการนำคะแนนมาประกอบการขอทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบเอง
  7. นักเรียนที่สมัครทุน Steenbergen หรือทุนการศึกษาฟรีเต็มจำนวนต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือกเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้
  8. ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนการรับทุนเป็นปีการศึกษาอื่นๆ ได้