ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้านล่างเป็นตารางค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษา 2560 / 2561 จัดการเรียนการสอน 3 เทอมเช่นเดียวกับหลักสูตรจากประเทศอังกฤษอื่น เรามุ่งมั่นที่จะให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมของเราโปร่งใส ชัดเจน และเข้าใจง่าย หากท่านมีคำถามใดๆ สามารถโทรสอบถามหรือติดต่อเราโดยผ่านช่องทางที่แสดงบนเว๊ปไซค์ contact page.

สำหรับปีการศึกษา 2560 – 2561

Prices listed do not include discounts.Yr 1 – 2Yr 3 – 6Yr 7 – 9Yr 10 – 11Yr 12 – 13
Age groups:5 – 77 – 1111 – 1414 – 1616 – 18
Application fee [1]:5,000
Admission fee [2]:20,000
Security Deposit [3]:30,000 refundable
Term 1:74,400.-78,200.-87,000.-94,400.-n/a
Term 2:55,800.-58,700.-65,200.-70,800.- n/a
Term 3:55,800.-58,700.-65,200.-70,800.- n/a
Yearly:186,000.-195,600.-217,400.-236,000.- n/a
Start from (sibling disc. + paid yearly):158,100.-166,260.-184,790.-200,600.- n/a

สำหรับปีการศึกษา 2561 – 2562 (จบหลักสูตรกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่)

Prices listed do not include discounts.Yr 1 – 2Yr 3 – 6Yr 7 – 9Yr 10 – 11Yr 12 – 13
Age groups:5 – 77 – 1111 – 1414 – 1616 – 18
Application fee [1]:10,000
Admission fee [2]:30,000
Security Deposit [3]:30,000 refundable
Term 1:70,360.-73,590.-85,790.-92,970.-92,970.-
Term 2:65,330.-68,330.-79,670.-86,340.-86,340.-
Term 3:60,310.-63,080.-73,540.-79,690.-79,690.-
Yearly:196,000.-205,000.-239,000.-259,000.-259,000.-
Start from (sibling disc. + paid yearly):166,600.-174,250.-203,150.-220,150.-220,150.-

สมัครลงทะเบียนที่นี่

การลงทะเบียนของคุณ อาจจะมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกๆ และตัวของท่านเองเพื่อให้ทางโรงเรียนมีการจัดการวางแผน แต่ไม่ได้ผูกมัดให้เป็นคู่สัญญาทางกฎหมายหรือภาระทางการเงินแต่อย่างใด

ส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ[4]:

 • ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพี่น้องทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในเวลาเดียวกัน
 • ชำระรายปี รับส่วนล่วนเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเทอม
 • แนะนำให้เพื่อน รับ 5,000 บาทเครดิตในบัญชีของท่าน เมื่อเพื่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • ชั่วโมงเรียนเต็มตามจำนวนการศึกษาปกติตามตารางเรียนของโรงเรียน
 • หนังสือตำราเรียนตามหลักสูตร [5] หนังสือแบบฝึกหัด และอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมด
 • อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย จากโรงอาหารของโรงเรียน
 • ประกันอุบัติเหตุต่อครั้ง วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคน
 • การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาภายในประเทศตามที่โรงเรียนได้จัดวางแผนไว้

แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ :

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรถรับ-ส่ง สอบถามรายละเอียดเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่อาคารอำนวยการของโรงเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบจัดโดยบุคคลภายนอก สำหรับประถมศึกษาปีที่ 6 (year 6) มัธยมศึกษาปีที่ 3 (year9) และ IGCSE(International General Certificate of Secondary Education)/AS (Advanced Subsidiary)/A Level (A2)”
 • การเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • การสอนพิเศษ
 • สมุดและ อุปกรณ์การเรียนส่วนตัว เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
 • เครื่องแบบนักเรียน กระเป๋า ฯลฯ (มีจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน)

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายค่าธรรมเนียมของเราโปรด คลิกที่นี่.


1. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการต้องชำระเมื่อได้มีการทำการสมัคร
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะคิดเพียงครั้งเดียวโดยครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายการบริการและค่าธรรมเนียมหลักในการจดทะเบียนบุตรของท่าน
3. เงินประกันมัดจำจะทำการคิดต่อคน และคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือการออกจากโรงเรียนอย่างถาวร ทางโรงเรียนจะทำการหักหนี้ที่ท่านต้องชำระก่อนที่จะมีการคืนเงินมัดจำ ทั้งนี้การคืนเงินประกันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
4. ส่วนลดใดๆไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ โปรโมชั่นและข้อเสนอ ส่วนลดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. นักเรียนต้องดูแลหนังสือตำราเรียนให้อยู่ในสภาพดีและคืนให้กับทางโรงเรียนเมื่อจบภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่อาคารอำนวยการ