ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม - Krabi International School

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้านล่างเป็นตารางค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษา 2566 – 2567 จัดการเรียนการสอน 3 เทอมเช่นเดียวกับหลักสูตรจากประเทศอังกฤษอื่น เรามุ่งมั่นที่จะให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมของเราโปร่งใส ชัดเจน และเข้าใจง่าย หากท่านมีคำถามใดๆ สามารถโทรสอบถามหรือติดต่อเราโดยผ่านช่องทางที่แสดงบนเว็บไซต์ contact page.

สำหรับปีการศึกษา 2566 – 2567

ราคาที่แสดงยังไม่รวมส่วนลดใดๆYr 1 – 2Yr 3 – 6Yr 7 – 9Yr 10Yr 11 – 13
อายุ:5 – 77 – 1111 – 1414 – 1515 – 18
ค่าลงทะเบียนเรียน [1]:10,000 (ทุกชั้นปี)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า [2]:30,000 (ทุกชั้นปี)
เงินมัดจำ เงินประกัน [3]:50,000 (สามารถขอคืนได้)
ค่าเล่าเรียน เทอม 1:87,000.-92,000.-103,000.-109,000.-109,000.-
ค่าเล่าเรียน เทอม 2:72,000.-75,000.-86,000.-94,000.-94,000.-
ค่าเล่าเรียน เทอม 3:72,000.-75,000.-86,000.-94,000.-94,000.-
ชำระรายปี::231,000.-242,000.-275,000.-297,000.-297,000.-

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมส่วนลดอื่นใด

REGISTER NOW

การลงทะเบียนของคุณ อาจจะมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกๆ และตัวของท่านเองเพื่อให้ทางโรงเรียนมีการจัดการวางแผน แต่ไม่ได้ผูกมัดให้เป็นคู่สัญญาทางกฎหมายหรือภาระทางการเงินแต่อย่างใด

ค่าสมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนต้องชำระให้ครบถ้วนเมื่อสมัครแรกเข้า ไม่มีการให้เครดิตต่อค่าธรรมเนียมนี้ เมื่อชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ และนักเรียนจะไม่สามารถเริ่มเรียนได้จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมนี้ครบถ้วนแล้วเสร็จ

ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายครั้งเดียว เมื่อชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นค่าธรรมเนียมบริหารจัดการในการลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการให้เครดิตกับค่าธรรมเนียมนี้ และนักเรียนจะไม่สามารถเริ่มเรียนได้จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมนี้ครบถ้วนแล้วเสร็จ

เงินประกันความเสียหาย

เงินประกันความเสียหาย เป็นค่าธรรมเนียมต่อนักเรียนหนึ่งคนและสามารถคืนให้ได้หลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นเยียร์ 11, 12 หรือ 13 หรือสามารถขอคืนได้เมื่อลาออกออกจากโรงเรียน การลาออกจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเทอม เงินประกันความเสียหายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงิน นักเรียนไม่สามารถเริ่มเรียนได้จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมนี้ครบถ้วนแล้วเสร็จ

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • การเรียนตามเวลาที่ระบุในตารางเรียนของโรงเรียน
 • หนังสือยืมเรียน และแบบฝึกหัด ตามที่โรงเรียนจัดสรรให้ (หนังสือยืมเรียนจะต้องคืนให้อยู่ในสภาพดีเมื่อนักเรียนจบปีการศึกษา หากไม่ส่งคืนหรือเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายเพิ่มเติม)
 • อาหารกลางวัน และอาหารว่าง.
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง ต่ออุบัติเหตุ
 • ทัศนศึกษาภายในพื้นที่ใกล้เคียงโดยที่โรงเรียนกำหนด

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา :

 • บริการรถโรงเรียน รายละเอียดเส้นทางการเดินรถจะประกาศให้ทราบทุกเทอม
 • ชุดเครื่องแบบนักเรียนและสินค้าอื่น ๆ ที่จำหน่ายในร้านค้าโรงเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียนและผู้ปกครอง และค่าจัดทำเอกสารอื่นเพิ่มเติม
 • ค่าสอบจากสถาบันภายนอก ค่าเรียนพิเศษ และ/หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานในการสอบ
 • ค่าทัศนศึกษานอกพื้นที่บางประเภท หรือทัศนศึกษาที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
 • กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ.
 • คอร์สเรียนพิเศษ

ส่วนลดและโปรโมชั่นทางการตลาด:

ส่วนลดข้างต้นไม่สามารถใช้ร่วมกันกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นทางการตลาดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนลดต่าง ๆ ที่มี:

 • ส่วนลด 10% สำหรับพี่น้องที่มีบิดาหรือมารดาเดียวกันและศึกษาอยู่ในโรงเรียน ในเวลาเดียวกัน
 • ส่วนลด 10% สำหรับพี่น้องที่มีบิดาหรือมารดาเดียวกัน ที่ใช้บริการรถโรงเรียนพร้อมกัน
 • สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 5%

อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่ารถรับส่งนักเรียน 2023-2024

(ติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามรายละเอียดเส้นทาง)

รายเทอม  รายวัน
เทอม 1เทอม 2เทอม 3
ไป – กลับเที่ยวเดียวไป – กลับเที่ยวเดียวไป – กลับเที่ยวเดียวไป – กลับเที่ยวเดียว
18,200.-12,700.-16,000.-11,000.-16,000.-11,000.-410.-290.-

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนอื่นในร้านค้าโรงเรียน

ในร้านค้าโรงเรียนมีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ จำหน่าย สำหรับชุดนักเรียน 5 ชุด ราคาประมาณ 5,000 – 7,000 บาทต่อปี อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ เช่น สมุด ดินสอ ปากกา เครื่องคิดเลข ราคาตั้งแต่ 10 – 1,000 บาทโดยประมาณ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร

เมื่อนักเรียนสมัครเรียน โรงเรียนมีบริการจัดเอกสารเพื่อช่วยเหลือการขอวีซ่าครั้งแรกโดยไม่คิดค่าบริการ การขออยู่ต่อหรือต่ออายุวีซ่าในปีถัดไป จะมีการจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
ค่าให้บริการนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐและตัวแทนอื่นเรียกเก็บตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อ ซึ่งผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบการชำระ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร

ค่าบริการรายงานตัว 90 วัน1,000.-
ค่าบริการโอนวีซ่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่3,000.-
ค่าบริการขอวีซ่านักเรียน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ต่อหนึ่งคน (บริการส่วนบุคคล)3,000.-
ค่าบริการขอวีซ่าผู้ปกครอง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ต่อหนึ่งคน (บริการส่วนบุคคล)3,000.-
บริการช่วยเหลือการเปิดบัญชีธนาคาร กับ ธนาคารในจังหวัดกระบี่ ต่อหนึ่งคน (บริการส่วนบุคคล)2,000.-
ค่าบริการแปลเอกสารใบแจ้งหนี้เป็นภาษาไทย300.-
ค่าบริการจัดทำหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการเบิกเงินจากหน่วยงานของรัฐ300.-
ค่าบริการจัดทำเอกสารแสดงผลการเรียน (กรณียังไม่จบการศึกษา)2,000.-
ค่าบริการจัดทำหนังสือแนะนำหรือรับรองการศึกษา (กรณียังไม่จบการศึกษา)1,000.-
ค่าบริการจัดเตรียมชุดเอกสารพื้นฐานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า1,000.-
บริการเอกสารและบริการอื่น ๆขึ้นอยู่กับความต้องการ

ค่าธรรมเนียมในการสอบจากสถาบันภายนอก

ค่าธรรมเนียมในการสอบจากสถาบันภายนอกด้านล่าง เป็นเพียงการประมาณการค่าบริการที่มีการเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอาจมีค่าดำเนินการเรียกเก็บเพิ่ม ในกรณีที่การสอบนั้น ๆ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษ หรือบริการพิเศษอื่นที่ต้องใช้ในการสอบ

 • การสอบ Cambridge Checkpoint เยียร์ 6 จำนวน 3 วิชา – 2,500 บาทต่อวิชาโดยประมาณ
 • การสอบ Cambridge Checkpoint เยียร์ 9 จำนวน 3 วิชา – 3,500 บาทต่อวิชาโดยประมาณ
 • การสอบ Cambridge IGCSE เยียร์ 11 จำนวน 8 วิชา – 7,000 บาทต่อวิชาโดยประมาณ
 • การสอบ Cambridge AS level เยียร์ 12 จำนวน 4 วิชา – 7,500 บาทต่อวิชาโดยประมาณ
 • การสอบ Cambridge A level เยียร์ 13 จำนวน 3 วิชา – 9,500 บาทต่อวิชาโดยประมาณ

ค่าธรรมเนียมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงหรือทัศนศึกษาที่ไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะทางที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นปีจะไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนทัศนศึกษานอกพื้นที่หรือการฝึกอบรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับนักเรียนเยียร์ 10, 11, 12 และ 13 เป็นกิจกรรมภาคบังคับ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต้นทุนที่โรงเรียนได้รับ โดยจะจัดการวางแผนงบประมาณให้อยู่ในวงเงิน 15,000 บาทต่อนักเรียน สำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษายังต่างประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจึงไม่ได้รวมอยู่ในประกาศฉบับนี้

ค่าเรียนพิเศษเพิ่มเติม

อาจมีการร้องขอให้นักเรียนเข้าร่วมคอร์สเรียนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน หากปรากฎว่าความสามารถของนักเรียนไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงหลักสูตรได้ โรงเรียนอาจมีการร้องขอให้นักเรียนเข้าเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนกับโรงเรียนหรือสถาบันอื่นภายนอกได้ตามความสมัครใจ ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนพิเศษกับโรงเรียนจะมีค่าบริการ 400 บาทต่อคนต่อชั่วโมงสำหรับรายกลุ่ม และ 800 บาทต่อคนต่อชั่วโมงสำหรับรายบุคคลตัวต่อตัว

การวางบิลและการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำในการวางบิล

ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำในการวางบิลเรียกเก็บคือ หนึ่งเทอมเต็ม เว้นแต่ในกรณีนักเรียนใหม่เข้าเรียนกลางเทอม ซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมนั้นจะถูกคำนวณโดยใช้ตารางการคำนวณส่วนลดกลางเทอมแทน สำหรับเทอมต่อ ๆ ไป จะมีการวางบิลค่าเทอมเต็มจำนวน และการหยุดเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่มีผลในการนำมาคำนวณเป็นส่วนลด

การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากมีการลงลายมือชื่อยอมรับเงื่อนไขในใบสมัครเรียน และต้องชำระให้แล้วเสร็จก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียน ส่วนนักเรียนเก่า ใบแจ้งหนี้ค่าเทอมถัดไปจะถูกจัดทำขึ้นในห้วงระยะเวลาก่อนวันหยุดกลางเทอมก่อนเทอมใหม่เริ่ม ยกตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เทอม 2 พร้อมเงื่อนไขการชำระเงิน จะถูกจัดทำในห้วงระยะเวลาก่อนวันหยุดกลางเทอมของเทอม 1 นักเรียนที่มีประวัติการชำระดี จะได้รับเครดิต 30 วันนับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน

สัญญาข้อตกลง

เรามีสัญญาข้อตกลงด้วยกัน 2 ข้อ ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้มีความแตกต่างกัน
ข้อที่หนึ่ง เป็นระยะเวลาในการให้บริการด้านการศึกษา มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งหนี้ค่าเทอม ระยะเวลาการให้บริการด้านการศึกษาจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของเทอมที่ระบุในใบแจ้งหนี้ สัญญาข้อตกลงนี้จะสามารถต่ออายุได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองได้รับใบแจ้งหนี้ค่าเทอมของเทอมถัดไป ซึ่งระยะเวลาในการให้บริการด้านการศึกษาที่แจ้งในใบแจ้งหนี้ค่าเทอมเป็นคนละส่วนกับเอกสารการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าเพื่อมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนฯ ข้อที่สอง เป็นข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนแรกเข้า หมายความว่า นักเรียนได้ทำการสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียน และจะยังคงอยู่ในสถานะเป็นนักเรียนจนกว่าจะลาออกหรือเรียนจบการศึกษาระดับชั้น เยียร์ 11, 12 หรือ 13 ถึงแม้ว่าสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการให้บริการด้านการศึกษา จะมีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนแรกเข้า แต่จะมีการดำเนินงานและสัญญาข้อตกลงที่แตกต่างกัน

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีล่วงหน้า จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมในกรณีที่มีการชำระค่าเทอม เทอมที่ 1, 2 และ 3 พร้อมกันในคราวเดียว ภายในวันครบกำหนดชำระของเทอมที่ 1 เท่านั้น จึงสามารถมีสิทธิ์รับส่วนลดนี้ได้ หากนักเรียนเข้ากลางเทอม จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้ได้

การแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายงวด

โดยปกติค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีการวางบิลเรียกเก็บเป็นรายเทอม อย่างไรก็ตาม ยังมีแผนการชำระเป็นงวดให้เลือก การแบ่งชำระเป็นรายงวดจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพิ่มจากยอดเต็มของค่าเทอม อีก 3% สำหรับผู้ที่ใช้แผนการชำระนี้ ใบแจ้งหนี้ค่าเทอมครั้งถัดไปจะถูกออกให้ในห้วงต้นเทอมก่อนหน้า ของค่าเทอมที่ระบุในบิลเรียกเก็บ

ค่าปรับล่าช้า

โรงเรียนมีระบบบัญชีอัตโนมัติดำเนินการโดยซอฟต์แวร์บัญชี ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้ ฉะนั้นใบแจ้งหนี้ใดที่มียอดค้างชำระเกินกว่าวันครบกำหนดการชำระเงินที่ได้ระบุไว้ จะถูกคำนวนค่าเบี้ยปรับล่าช้า 1.25% ต่อเดือน จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้และคำนวณจากยอดเต็มในใบแจ้งหนี้นั้น
นอกจากนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าเทอม หากยังไม่ได้รับการชำระหลังจากที่เทอมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มอีก 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งใบแจ้งหนี้จะถูกส่งให้ผู้ปกครองรับทราบค่าปรับล่าช้านี้ทุกวันจันทร์หลังจากที่เทอมใหม่เริ่ม
ในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างไว้ภายใน 15 วันหลังจากที่เทอมใหม่ในใบแจ้งหนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการทุกบริการ และหากยังไม่ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างไว้ภายใน 30 วันหลังจากที่เทอมใหม่ในใบแจ้งหนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบโรงเรียนนานาชาติกระบี่พร้อมริบเงินประกันความเสียหายทั้งหมด

การแจ้งลาออก

การลาออก ไม่ว่าจะเป็นการลาออกแบบถาวรหรือชั่วคราว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เทอม โดยต้องยื่นแบบฟอร์มการขอลาออกในวันแรกของเทอมที่ประสงค์จะลาออก ตัวอย่างเช่น ต้องการออกสิ้นเทอม 3 ให้แจ้งอย่างช้าไม่เกินวันแรกของการเปิดเทอมของเทอมที่ 3 หลังจากที่ได้รับหนังสือการแจ้งออก โรงเรียนจะไม่ทำการสั่งซื้อจัดหาหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนสำหรับภาคเรียนถัดไป หากต้องการยกเลิกเอกสารการแจ้งออกอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และโรงเรียนไม่สามารถรับรองได้ว่านักเรียนจะมีที่นั่งสำหรับนั่งเรียน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการแจ้งยกเลิกเอกสารการแจ้งออกแบบต่อเนื่อง

การคืนเงิน

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อชำระแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี ส่วนเงินประกันความเสียหายสามารถขอคืนได้ การคืนเงินจะทำได้หลังจากที่ผู้ปกครองได้ชำระค่าใช้จ่ายคงค้างทั้งหมดเรียบร้อยก่อน โรงเรียนจึงจะดำเนินการคืนเงินประกันให้ระหว่าง 60 ถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ลาออก หากมีค่าธรรมเนียมธนาคารเกิดขึ้นในการโอนเงินจะถูกหักออกจากเงินประกันความเสียหาย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

เงินประกันความเสียหายสามารถขอคืนได้เต็มจำนวนในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อนักเรียนเข้าเรียนหนึ่งปีการศึกษาเต็ม และ
 • แจ้งออกล่วงหน้า 1 เทอมเต็ม (หมายเหตุ: การไม่แจ้งล่วงหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบจะทำให้ถูกริบเงินประกัน) หรือ
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน (เมื่อเรียนจบเยียร์ 11, 12 หรือ 13)

การขอคืนเงินประกันความเสียหาย 50% ในกรณีต่อไปนี้

 • การขอคืนเงินประกันความเสียหาย 50% ในกรณีต่อไปนี้
 • เมื่อแจ้งล่วงหน้า 1 เทอมเต็ม (หมายเหตุ: การไม่แจ้งล่วงหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบจะทำให้ถูกริบเงินประกัน)

หลังจากที่โรงเรียนคืนเงินประกันความเสียหายหรือเงินประกันถูกริบเนื่องจากแจ้งออกไม่ถูกต้อง โรงเรียนจะถือว่านักเรียนนั้น ๆ ได้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้ว และจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับส่วนลดพิเศษที่เคยมีไว้ทั้งหมด หากนักเรียนประสงค์จะลงทะเบียนเรียนใหม่กับโรงเรียนอีกครั้ง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เสมือนหนึ่งเป็นนักเรียนใหม่ทุกประการ

 

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2566

 

Bank account details:

payment QR

Siam Commercial Bank (SCB)

Beneficiary name: TIS Holding Co., Ltd

Account No.: 8012269185

Branch: Aonang (Krabi)

Swift Code: SICOTHBK (for overseas transfer)