ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้านล่างเป็นตารางค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษา 2561 – 2562 จัดการเรียนการสอน 3 เทอมเช่นเดียวกับหลักสูตรจากประเทศอังกฤษอื่น เรามุ่งมั่นที่จะให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมของเราโปร่งใส ชัดเจน และเข้าใจง่าย หากท่านมีคำถามใดๆ สามารถโทรสอบถามหรือติดต่อเราโดยผ่านช่องทางที่แสดงบนเว๊ปไซค์ contact page.

สำหรับปีการศึกษา 2561 – 2562

 

Prices listed do not include discounts.Yr 1 – 2Yr 3 – 6Yr 7 – 9Yr 10 – 11Yr 12 – 13
Age groups:5 – 77 – 1111 – 1414 – 1616 – 18
ค่าลงทะเบียนเรียน [1]:10,000 (all years)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า [2]:30,000 (all years)
เงินมัดจำ เงินประกัน [3]:30,000 (refundable)
ค่าเล่าเรียน เทอม 1:75,900.-79,800.-89,600.-97,200.-97,200.-
ค่าเล่าเรียน เทอม 2:61,900.-65,200.-76,300.-82,800.-82,800.-
ค่าเล่าเรียน เทอม 3:61,900.-65,200.-76,300.-82,800.-82,800.-
Yearly:199,700.-210,200.-242,200.-262,800.-262,800.-
Start from (sibling disc. + paid yearly):169,745.-178,670.-205,870.-223,380.-223,380.-

สมัครลงทะเบียนที่นี่

การลงทะเบียนของคุณ อาจจะมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกๆ และตัวของท่านเองเพื่อให้ทางโรงเรียนมีการจัดการวางแผน แต่ไม่ได้ผูกมัดให้เป็นคู่สัญญาทางกฎหมายหรือภาระทางการเงินแต่อย่างใด

 

 

ค่าโดยสารประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
(ติดต่อเส้นทางการเดินรถได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

Termly  Daily  
เทอม 1เทอม 2เทอม 3
Round TripOne WayRound TripOne WayRound TripOne WayRound TripOne Way
12,500.-8,500.-11,000.-7,500.-11,000.-7,500.-300.-150.-

 

ส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ[4]:

 • ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพี่น้องทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในเวลาเดียวกัน
 • ชำระรายปี รับส่วนล่วนเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเทอม
 • แนะนำให้เพื่อน รับ 5,000 บาทเครดิตในบัญชีของท่าน เมื่อเพื่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • ชั่วโมงเรียนเต็มตามจำนวนการศึกษาปกติตามตารางเรียนของโรงเรียน
 • หนังสือตำราเรียนตามหลักสูตร [5] หนังสือแบบฝึกหัด และอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมด
 • อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย จากโรงอาหารของโรงเรียน
 • ประกันอุบัติเหตุต่อครั้ง วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคน
 • การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาภายในประเทศตามที่โรงเรียนได้จัดวางแผนไว้

แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ :

 • ค่าธรรมเนียมการสอบจัดโดยบุคคลภายนอก สำหรับประถมศึกษาปีที่ 6 (year 6) มัธยมศึกษาปีที่ 3 (year9) และ IGCSE(International General Certificate of Secondary Education)/AS (Advanced Subsidiary)/A Level (A2)”
 • การเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • การสอนพิเศษ
 • สมุดและ อุปกรณ์การเรียนส่วนตัว เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
 • เครื่องแบบนักเรียน กระเป๋า ฯลฯ (มีจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน)

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายค่าธรรมเนียมของเราโปรด คลิกที่นี่.


 

1. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการต้องชำระเมื่อได้มีการทำการสมัคร
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะคิดเพียงครั้งเดียวโดยครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายการบริการและค่าธรรมเนียมหลักในการจดทะเบียนบุตรของท่าน
3. เงินประกันมัดจำจะทำการคิดต่อคน และคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือการออกจากโรงเรียนอย่างถาวร ทางโรงเรียนจะทำการหักหนี้ที่ท่านต้องชำระก่อนที่จะมีการคืนเงินมัดจำ ทั้งนี้การคืนเงินประกันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
4. ส่วนลดใดๆไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ โปรโมชั่นและข้อเสนอ ส่วนลดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. นักเรียนต้องดูแลหนังสือตำราเรียนให้อยู่ในสภาพดีและคืนให้กับทางโรงเรียนเมื่อจบภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้นๆ กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่อาคารอำนวยการ