เรียนที่โรงเรียนนานาชาติ - Krabi International School

ลูกหลานของฉันเรียนในโรงเรียนนานาชาติจะเป็นอย่างไร

การเรียนที่โรงเรียนนานาชาติมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาทั่วๆ ไปในประเทศไทย มาดูกันว่าข้อดีนั้นมีอะไรบ้าง รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะมีต่อลูกของท่านทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ติดต่อ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษนั้นนอกจากเป็นภาษาธุรกิจแล้วยังเป็นภาษาทางการของประเทศทั้งหมด 67 ประเทศทั่วโลก และภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกนำไปใช้ในโลกออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งต้องแนะนำให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อที่จะได้พัฒนาและนำไปใช้ในอนาคตได้ ยิ่งไปกว่านั้นภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่มีความจำเป็นในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีย่อมจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งที่สำคัญๆ

หลักสูตรนานาชาติของเคมบริดจ์

หลักสูตรของเคมบริดจ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างพลเมืองโลก หลักสูตรนี้ได้รับการทดสอบ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น IGCSE, AS level และ A-level เพราะฉะนั้นผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาอาชีพใดก็ได้

การคิดวิเคราะห์

นักเรียนของเราได้เริ่มฝึกหัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเรียนกับเราตั้งแต่ในชั้นเยียร์ 1 ซึ่งเด็กจะมีอายุ 5 ขวบ การปลูกทัศนคติ กาคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหานี้จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่กับเรา นั่นหมายความว่า เมื่อนักเรียนจบการศึกษาออกไป นักเรียนจะมีทักษะที่จำเป็นนี้ติดตัวไปในการประกอบสัมมาอาชีพของตนในอานาคต

การยอมรับในความแตกต่างของสังคมที่หลากลาย

การเรียนการสอนในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และหลายมุมมองจะทำให้ทุกคนในโรงเรียนมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทั่วไปก็ตาม การสื่อสารที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาคำนึงถึงโลกในแง่ดี และได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ของนักเรียนของเราที่มีให้กันสามารถเปิดเส้นทางหรือประตูต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยจะเติบโตด้วยกันไปตลอดชีวิต แม้จะจบจากโรงเรียนนานาชาติไปแล้วก็ตาม

การเป็นผู้นำ

ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยผู้นำที่จบจากโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เน้นถึงความเป็นพลเมืองโลกในยุคนี้ การเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องมีทักษะ และความสามารถดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมไปถึงความสารถด้านอื่นๆ ร่วมด้วย แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนั้นก็คือ การมีพื้นฐานในความเป็นผู้นำ และเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากสถาบันศึกษานานาชาติอย่าง โรงเรียนนานาชาติกระบี่

การศึกษาต่อในอนาคต

วุฒิการศึกษาที่ได้รับมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับนักเรียนที่จบจากสถาบันอื่นๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มาวิทยาลัยจะให้ความเชื่อมั่นในวุฒิการศึกษานี้เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงแปลกใจเลยว่าทำไมนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติจะมีโอกาสได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ