การแบ่งช่วงชั้นตามอายุเด็ก?

การรับเด็กเข้าเรียน จะใช้เกณฑ์อายุตามตารางเทียบปีด้านล่างนี้ซึ่งจะบ่งบอกว่าเด็กจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนไหน

สำหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้น Year 1 ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ว่า จะรับเด็กที่มีอายุครบ 5 ขวบ ภายในวันที่ 1 กันยายน แต่หากว่าเด็กจะมีอายุครบ 5 ขวบภายในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะอนุโลมรับเด็กได้หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและผ่านการทดสอบโดยครูประจำชั้นของ Year 1

ตารางกลุ่มนักเรียน

กรุณาดูตารางด้านล่างว่านักเรียนอยู่ระดับชั้นเรียนไหน

 

 

DOB of ChildAgeSchool Year Group 1st September 2020Key Stage
1 September 2014 to 31 August 20155/6Year 11
1 September 2013 to 31 August 20146/7Year 2
1 September 2012 to 31 August 20137/8Year 32
1 September 2011 to 31 August 20128/9Year 4
1 September 2010 to 31 August 20119/10Year 5
1 September 2009 to 31 August 201010/11Year 6
1 September 2008 to 31 August 200911/12Year 73
1 September 2007 to 31 August 200812/13Year 8
1 September 2006 to 31 August 200713/14Year 9
1 September 2005 to 31 August 200614/15Year 104
1 September 2004 to 31 August 200515/16Year 11
1 September 2003 to 31 August 200416/17Year 125
1 September 2002 to 31 August 200317/18Year 13

ดูค่าธรรมเนียมการศึกษาของเราที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดเราได้ ที่นี่
School Fees here
contact us.