การแบ่งช่วงชั้นตามอายุเด็ก? - Krabi International School

การแบ่งช่วงชั้นตามอายุเด็ก?

การรับเด็กเข้าเรียน จะใช้เกณฑ์อายุตามตารางเทียบปีด้านล่างนี้ซึ่งจะบ่งบอกว่าเด็กจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนไหน

สำหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้น Year 1 ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ว่า จะรับเด็กที่มีอายุครบ 5 ขวบ ภายในวันที่ 1 กันยายน แต่หากว่าเด็กจะมีอายุครบ 5 ขวบภายในครึ่งเทอมแรกของเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะอนุโลมรับเด็กได้หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและผ่านการทดสอบโดยครูประจำชั้นของ Year 1

ตารางกลุ่มนักเรียน

กรุณาดูตารางด้านล่างว่านักเรียนอยู่ระดับชั้นเรียนไหน

วันเกิดอายุระดับชั้น (1 กันยายน 2566)ลำดับ
1 กันยายน 2560 to 31 สิงหาคม 25615/6Year 11
1 กันยายน 2559 to 31 สิงหาคม 25606/7Year 2
1 กันยายน 2558 to 31 สิงหาคม 25597/8Year 32
1 กันยายน 2557 to 31 สิงหาคม 25588/9Year 4
1 กันยายน 2556 to 31 สิงหาคม 25579/10Year 5
1 กันยายน 2555 to 31 สิงหาคม 255610/11Year 6
1 กันยายน 2554 to 31 สิงหาคม 255511/12Year 73
1 กันยายน 2553 to 31 สิงหาคม 255412/13Year 8
1 กันยายน 2552 to 31 สิงหาคม 255313/14Year 9
1 กันยายน 2551 to 31 สิงหาคม 255214/15Year 104
1 กันยายน 2550 to 31 สิงหาคม 255115/16Year 11
1 กันยายน 2549 to 31 สิงหาคม 255016/17Year 125
1 กันยายน 2548 to 31 สิงหาคม 254917/18Year 13

ดูค่าธรรมเนียมการศึกษาของเราที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดเราได้ ที่นี่ School Fees here 
contact us.