แบ่งกลุ่มเด็กตามอายุอะไรบ้าง?

การรับเด็กเข้าเรียน จะใช้เกณฑ์อายุตามตารางเทียบปีด้านล่างนี้ซึ่งจะบ่งบอกว่าเด็กจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนไหน

สำหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้น Year 1 ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ว่า จะรับเด็กที่มีอายุครบ 5 ขวบ ภายในวันที่ 1 กันยายน แต่หากว่าเด็กจะมีอายุครบ 5 ขวบภายในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะอนุโลมรับเด็กได้หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและผ่านการทดสอบโดยครูประจำชั้นของ Year 1

ตารางกลุ่มนักเรียน

กรุณาดูตารางด้านล่างว่านักเรียนอยู่ระดับชั้นเรียนไหน

วันเกิดอายุระดับชั้น (1 กันยายน 2560)ลำดับ
1 September 2011 to 31 August 20125/6Year 11
1 September 2010 to 31 August 20116/7Year 2
1 September 2009 to 31 August 20107/8Year 32
1 September 2008 to 31 August 20098/9Year 4
1 September 2007 to 31 August 20089/10Year 5
1 September 2006 to 31 August 200710/11Year 6
1 September 2005 to 31 August 200611/12Year 73
1 September 2004 to 31 August 200512/13Year 8
1 September 2003 to 31 August 200413/14Year 9
1 September 2002 to 31 August 200314/15Year 104
1 September 2001 to 31 August 200215/16Year 11
1 September 2000 to 31 August 200116/17Year 125
1 September 1999 to 31 August 200017/18Year 13

ดูค่าธรรมเนียมการศึกษาของเราที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดเราได้ ที่นี่
School Fees here
contact us.