ทำไมถึงเคมบริดจ์

Cambridge International Examinations school เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราได้รับใบอนุญาตให้เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรเคมบริดจ์ภายใน 4 เดือนเท่านั้นหลังจากการเปิดการสอน เป็นเพราะความตั้งใจและทุ่มเทของทีมงาน ทีมบริหารงานจึงทำให้เราประสบความสำเร็จในการรับใบอนุญาต ได้อย่างรวดเร็ว ด้านล่างนี้คือบางส่วนของเหตุผลที่ทำให้เราเลือกเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรเคมบริดจ์

  • มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร.
  • นำเสนอโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในความก้าวหน้าของผู้เรียนจากระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา.
  • เป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของโลกของโปรแกรมการศึกษาต่างประเทศและคุณสมบัติระหว่าง อายุ 5-19 ปี.
  • ให้ความหลากหลายของวิชาเรียนและหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ.
  • หลักสูตรเคมบริดจ์ IGCSE ที่จบการศึกษาระดับ Year 10 – 11 เป็นหลักสูตรระหว่างประเทศ ที่ได้ความไว้วางใจจากโรงเรียนทั่วโลก.
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและการเตรียมการให้นักเรียนสำหรับการถูกจ้างงานและการใช้ชีวิต.
  • ในแต่ละปีมีนักเรียนหลายพันคนที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก.
  • มีการสนับสนุนสำหรับโรงเรียนและครูผู้สอนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านข้อมูลออนไลน์ จะได้รับการอบรมและการพัฒนาอาชีพ.
  • มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอนและตนเอง อยู่ตลอดเวลา.

โปรแกรมเคมบริดจ์เป็นแบบไหน ?

นักเรียนสามารถเข้าเรียนโปรแกรมเรียนเคมบริดจ์ได้ทุกระดับตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, IGCSE ระดับ AS และ ระดับ A Level

หลักสูตรในแต่ละชั้นมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ สะท้อนความคิดสร้างสรร์และมีส่วนร่วมในสังคม นี่คือคุณลักษณะของผู้เรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์

โปรแกรมเคมบริดจ์Typical durationTypical age range
Cambridge Primary
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและความเข้าใจในภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การสอบวัดผลเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน6 ปี5–11 ปี
เคมบริดจ์ มัธยมศึกษา 1
นักเรียนพัฒนาทักษะความเข้าใจในภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การสอบวัดผลเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน3 ปี11–14 ปี
เคมบริดจ์ IGCSE
นักเรียนเลือกวิชาเรียนจาก 70 กว่าวิชาให้เหลือเฉพาะวิชาหลักที่พวกเขาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับ IGCSE ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี2 ปี14–16 ปี

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมบริดจ์ได้ที่ www.cie.org.uk