หลังจากที่สอบ AS & A levels เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมตัวเลือกสาขาวิชาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้สัมพันธ์ต่ออาชีพที่ตนเองสนใจอยากทำในอนาคต

เราในฐานะโรงเรียนเข้าใจดีว่าการย้ายสถานศึกษาเพื่อเข้าไปศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยจะเป็นการก้าวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตการศึกษา ดังนั้นในฐานะผู้ให้การศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนนักเรียนหนุ่มสาวของเราได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิลัยต่างๆ ที่ทางโรงเรียนฯ เองได้พยายามทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ทั้งยังมีทีมให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่พร้อมจะเดินทางมายังจังหวัดกระบี่เพื่อหารือและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อแก่นักเรียนของเรา

มหาวิทยาลัยแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขในการรับสมัครที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ A Level ซึ่งผู้สมัครจะต้องได้รับเกรด C เป็นอย่างต่ำ 3 วิชาในระดับนี้ ในขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยยอมรับนักเรียนที่ผ่านระดับ AS level ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด แนะนำให้หารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ กับครูประจำชั้นและทีมประสานงานภายในโรงเรียน

ด้านล่างเป็นรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทางโรงเรียนฯ ได้ประสานงานและทำความเข้าใจร่วมกัน มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้มีการอัพเดทข้อมูลสำหรับสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนการศึกษาต่างๆ ให้ทางโรงเรียนฯ ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อ
 

แผนที่โลก มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

 

ประเทศไทย มหาวิทยาลัย

 

Southeast Asia มหาวิทยาลัย

University logo

 

UK มหาวิทยาลัย

University logo

 

South Africa มหาวิทยาลัย

University logo

University logo

 

Australia & New Zealand มหาวิทยาลัย

University logo

 

European มหาวิทยาลัย