วันสิ่งแวดล้อมโลก

Summer School Krabi 2019

2562 กับค่ายซัมเมอร์

ค่ายซัมเมอร์ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 – 15 ปี วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม […]

Read More…

เปิดห้องวิทยาศาตร์ระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการ

หลังจากวันที่ได้วางแผนงานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ร่วมด้วยผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลสำคัญที่ได้เป็นเกียรติรับเชิญ […]

Read More…